Zaterdag 10-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
1°C
1°C
3°C
2°C
TEMPERATUUR DAL
11°C
12°C
14°C
13°C
NEERSLAG TOP
2cm
1cm
1cm
3mm
NEERSLAG DAL
2mm
1mm
1mm
2mm
SNEEUWVALGRENS
3000m
3000m
3100m
3200m
VORSTGRENS
3400m
3400m
3600m
3700m
WIND TOP (BFT)
w 2
w 2
n 2
no 2
WIND DAL (BFT)
w 1
nw 2
nw 2
w 1
Zondag 11-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
2°C
3°C
3°C
2°C
TEMPERATUUR DAL
12°C
14°C
16°C
14°C
NEERSLAG TOP
-
2cm
10mm
1mm
NEERSLAG DAL
-
3mm
7mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
-
3200m
3300m
3300m
VORSTGRENS
3700m
3700m
3700m
3800m
WIND TOP (BFT)
o 2
zo 2
no 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
zo 1
nw 2
nw 2
zo 1
Maandag 12-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
1°C
1°C
3°C
1°C
TEMPERATUUR DAL
14°C
14°C
14°C
14°C
NEERSLAG TOP
-
3cm
38mm
-
NEERSLAG DAL
-
4mm
29mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
3300m
3400m
-
VORSTGRENS
3600m
3600m
3700m
3700m
WIND TOP (BFT)
z 3
zo 2
zo 2
z 2
WIND DAL (BFT)
zo 3
zw 2
nw 1
zo 2
Dinsdag 13-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
1°C
1°C
2°C
1°C
TEMPERATUUR DAL
13°C
13°C
14°C
13°C
NEERSLAG TOP
3mm
11cm
4cm
2cm
NEERSLAG DAL
2mm
12mm
4mm
2mm
SNEEUWVALGRENS
3300m
3100m
3200m
3200m
VORSTGRENS
3600m
3500m
3500m
3500m
WIND TOP (BFT)
zo 2
z 3
zo 2
z 2
WIND DAL (BFT)
zo 2
zo 3
no 2
zo 2
Woensdag 14-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
0°C
1°C
1°C
0°C
TEMPERATUUR DAL
12°C
12°C
13°C
11°C
NEERSLAG TOP
-
2cm
4cm
-
NEERSLAG DAL
-
2mm
4mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
3100m
3000m
-
VORSTGRENS
3500m
3500m
3400m
3400m
WIND TOP (BFT)
z 2
zw 2
n 2
n 2
WIND DAL (BFT)
zo 2
nw 2
nw 2
zw 1
Donderdag 15-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-1°C
1°C
4°C
-1°C
TEMPERATUUR DAL
7°C
11°C
17°C
8°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3400m
3400m
3100m
3300m
WIND TOP (BFT)
nw 2
n 3
n 3
n 3
WIND DAL (BFT)
zo 1
nw 1
nw 2
nw 1
Vrijdag 16-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-1°C
1°C
3°C
0°C
TEMPERATUUR DAL
6°C
9°C
16°C
9°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3600m
3600m
3100m
3200m
WIND TOP (BFT)
n 4
n 4
n 2
no 2
WIND DAL (BFT)
zo 1
nw 2
nw 2
no 1