Zaterdag 04-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-10°C
-12°C
-13°C
-13°C
TEMPERATUUR DAL
3°C
1°C
1°C
-3°C
NEERSLAG TOP
4cm
4cm
2cm
1cm
NEERSLAG DAL
4mm
1cm
1cm
-
SNEEUWVALGRENS
800m
600m
300m
0m
VORSTGRENS
1200m
900m
700m
300m
WIND TOP (BFT)
nw 7
nw 5
n 4
n 4
WIND DAL (BFT)
nw 3
nw 3
n 3
w 2
Zondag 05-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-14°C
-11°C
-14°C
TEMPERATUUR DAL
-5°C
-5°C
1°C
-1°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
6cm
NEERSLAG DAL
-
-
-
3cm
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
300m
VORSTGRENS
0m
400m
800m
600m
WIND TOP (BFT)
n 4
n 4
nw 5
n 4
WIND DAL (BFT)
w 2
w 2
nw 2
nw 2
Maandag 06-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-13°C
-11°C
-19°C
TEMPERATUUR DAL
-2°C
-2°C
0°C
-7°C
NEERSLAG TOP
2cm
-
-
-
NEERSLAG DAL
1cm
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
0m
-
-
-
VORSTGRENS
400m
500m
400m
0m
WIND TOP (BFT)
no 3
no 3
no 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
n 2
nw 1
no 2
zo 2
Dinsdag 07-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-17°C
-17°C
-11°C
-16°C
TEMPERATUUR DAL
-7°C
-5°C
2°C
-5°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
400m
600m
0m
WIND TOP (BFT)
zo 3
zo 2
zo 2
o 3
WIND DAL (BFT)
zo 3
zo 2
o 2
zo 2
Woensdag 08-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-16°C
-16°C
-10°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
-5°C
-6°C
3°C
-3°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
500m
700m
100m
WIND TOP (BFT)
o 3
o 4
zo 4
zo 6
WIND DAL (BFT)
zo 2
zo 2
zo 3
z 4
Donderdag 09-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-15°C
-16°C
-11°C
-16°C
TEMPERATUUR DAL
-11°C
-11°C
3°C
-9°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
300m
800m
0m
WIND TOP (BFT)
z 3
z 3
z 4
z 3
WIND DAL (BFT)
z 3
z 3
z 2
z 3
Vrijdag 10-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-15°C
-12°C
-5°C
-10°C
TEMPERATUUR DAL
-10°C
-8°C
6°C
-5°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
500m
1500m
600m
WIND TOP (BFT)
z 3
z 3
z 3
z 2
WIND DAL (BFT)
z 3
z 3
z 3
z 3