Donderdag 18-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-13°C
-11°C
-12°C
TEMPERATUUR DAL
-7°C
-4°C
-1°C
-4°C
NEERSLAG TOP
5cm
-
1cm
3cm
NEERSLAG DAL
4cm
-
1cm
2cm
SNEEUWVALGRENS
200m
-
800m
600m
VORSTGRENS
600m
1200m
1300m
1000m
WIND TOP (BFT)
n 3
n 4
no 5
n 4
WIND DAL (BFT)
w 1
n 3
n 3
nw 2
Vrijdag 19-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-10°C
-8°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
-9°C
-3°C
2°C
-2°C
NEERSLAG TOP
-
-
1cm
6cm
NEERSLAG DAL
-
-
-
4cm
SNEEUWVALGRENS
-
-
1100m
1000m
VORSTGRENS
600m
1400m
1600m
1300m
WIND TOP (BFT)
n 3
w 4
nw 5
nw 5
WIND DAL (BFT)
z 2
w 2
w 2
nw 2
Zaterdag 20-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-13°C
-11°C
-13°C
TEMPERATUUR DAL
-4°C
-3°C
-1°C
-5°C
NEERSLAG TOP
2cm
2cm
5cm
5cm
NEERSLAG DAL
2cm
1cm
3cm
4cm
SNEEUWVALGRENS
500m
700m
700m
500m
VORSTGRENS
900m
1100m
1200m
900m
WIND TOP (BFT)
nw 5
n 5
n 5
n 4
WIND DAL (BFT)
n 4
n 4
n 3
n 2
Zondag 21-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-15°C
-14°C
-11°C
-16°C
TEMPERATUUR DAL
-7°C
-4°C
0°C
-10°C
NEERSLAG TOP
1cm
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
100m
-
-
-
VORSTGRENS
500m
1100m
1200m
100m
WIND TOP (BFT)
n 3
no 3
no 4
o 2
WIND DAL (BFT)
o 1
n 2
n 3
zo 2
Maandag 22-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-16°C
-13°C
-9°C
-10°C
TEMPERATUUR DAL
-10°C
-4°C
2°C
-4°C
NEERSLAG TOP
-
-
3cm
-
NEERSLAG DAL
-
-
2cm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
1200m
-
VORSTGRENS
0m
1400m
1600m
1100m
WIND TOP (BFT)
o 2
zo 2
zo 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
zo 3
no 2
n 2
z 1
Dinsdag 23-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-10°C
-9°C
-7°C
-9°C
TEMPERATUUR DAL
-4°C
-1°C
4°C
-2°C
NEERSLAG TOP
-
-
5cm
6cm
NEERSLAG DAL
-
-
3cm
5cm
SNEEUWVALGRENS
-
-
1300m
1000m
VORSTGRENS
900m
1600m
1700m
1300m
WIND TOP (BFT)
z 2
zo 2
o 2
no 2
WIND DAL (BFT)
z 2
zw 1
n 2
n 1