Donderdag 13-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
6°C
6°C
10°C
7°C
TEMPERATUUR DAL
9°C
11°C
15°C
10°C
NEERSLAG TOP
2mm
1mm
2mm
-
NEERSLAG DAL
2mm
1mm
2mm
-
SNEEUWVALGRENS
1900m
1900m
2100m
-
VORSTGRENS
2300m
2300m
2500m
2800m
WIND TOP (BFT)
z 2
no 2
n 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
z 1
no 2
n 2
zo 2
Vrijdag 14-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
7°C
12°C
15°C
12°C
TEMPERATUUR DAL
11°C
17°C
20°C
16°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3000m
2900m
3200m
3400m
WIND TOP (BFT)
w 3
w 3
o 2
zw 3
WIND DAL (BFT)
z 2
nw 2
no 2
zo 2
Zaterdag 15-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
12°C
13°C
14°C
11°C
TEMPERATUUR DAL
16°C
17°C
19°C
14°C
NEERSLAG TOP
-
2mm
4mm
6mm
NEERSLAG DAL
-
2mm
4mm
5mm
SNEEUWVALGRENS
-
3100m
3200m
3100m
VORSTGRENS
3500m
3500m
3600m
3500m
WIND TOP (BFT)
zw 3
w 4
no 3
o 2
WIND DAL (BFT)
z 2
nw 3
no 2
no 2
Zondag 16-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
9°C
11°C
15°C
12°C
TEMPERATUUR DAL
13°C
16°C
20°C
15°C
NEERSLAG TOP
5mm
-
3mm
-
NEERSLAG DAL
5mm
-
3mm
-
SNEEUWVALGRENS
2900m
-
3100m
-
VORSTGRENS
3200m
3200m
3500m
3600m
WIND TOP (BFT)
no 3
o 2
no 3
o 2
WIND DAL (BFT)
no 2
o 2
no 2
zo 2
Maandag 17-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
11°C
15°C
19°C
12°C
TEMPERATUUR DAL
15°C
20°C
25°C
14°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3600m
3700m
3700m
4000m
WIND TOP (BFT)
w 2
w 2
o 1
zo 2
WIND DAL (BFT)
z 2
w 2
no 1
zo 2
Dinsdag 18-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
11°C
15°C
24°C
15°C
TEMPERATUUR DAL
12°C
18°C
29°C
16°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
2mm
NEERSLAG DAL
-
-
-
2mm
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
3600m
VORSTGRENS
4100m
4200m
4200m
4300m
WIND TOP (BFT)
zo 1
zo 1
n 1
zo 1
WIND DAL (BFT)
zo 2
zo 1
nw 2
zo 2