Zaterdag 02-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-7°C
-6°C
-4°C
-6°C
TEMPERATUUR DAL
-1°C
4°C
6°C
1°C
NEERSLAG TOP
-
1cm
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
1500m
-
-
VORSTGRENS
1500m
1900m
2000m
1500m
WIND TOP (BFT)
zw 4
zw 4
zw 5
zw 7
WIND DAL (BFT)
z 3
z 4
z 5
z 5
Zondag 03-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-7°C
-7°C
-3°C
-8°C
TEMPERATUUR DAL
1°C
1°C
3°C
2°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
1600m
1700m
1800m
1700m
WIND TOP (BFT)
z 7
z 7
z 7
z 4
WIND DAL (BFT)
z 6
z 6
z 6
z 5
Maandag 04-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-11°C
-10°C
-5°C
-8°C
TEMPERATUUR DAL
-3°C
0°C
5°C
-2°C
NEERSLAG TOP
-
-
2cm
-
NEERSLAG DAL
-
-
2mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
1200m
1500m
-
VORSTGRENS
1200m
1600m
1900m
1500m
WIND TOP (BFT)
no 3
no 3
o 2
zw 2
WIND DAL (BFT)
zo 2
n 2
n 3
zo 2
Dinsdag 05-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-9°C
-8°C
-7°C
-10°C
TEMPERATUUR DAL
-4°C
2°C
2°C
-1°C
NEERSLAG TOP
-
-
2cm
3cm
NEERSLAG DAL
-
-
1cm
2cm
SNEEUWVALGRENS
-
-
1000m
800m
VORSTGRENS
900m
1600m
1400m
1200m
WIND TOP (BFT)
w 4
n 2
no 3
n 3
WIND DAL (BFT)
zw 3
w 2
nw 3
nw 3
Woensdag 06-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-10°C
-10°C
-9°C
-9°C
TEMPERATUUR DAL
-2°C
-1°C
2°C
-1°C
NEERSLAG TOP
5cm
4cm
2cm
2cm
NEERSLAG DAL
3cm
3cm
1cm
1cm
SNEEUWVALGRENS
700m
900m
1000m
800m
VORSTGRENS
1100m
1300m
1400m
1200m
WIND TOP (BFT)
no 3
no 3
o 3
z 4
WIND DAL (BFT)
nw 2
nw 2
no 3
o 2
Donderdag 07-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-11°C
-11°C
-7°C
-10°C
TEMPERATUUR DAL
-2°C
-1°C
4°C
-2°C
NEERSLAG TOP
1cm
1cm
-
-
NEERSLAG DAL
1cm
1cm
-
-
SNEEUWVALGRENS
700m
800m
-
-
VORSTGRENS
1100m
1200m
1700m
1100m
WIND TOP (BFT)
z 1
w 1
zw 2
w 2
WIND DAL (BFT)
nw 0
zo 1
nw 1
zo 2
Vrijdag 08-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-10°C
-10°C
-4°C
-7°C
TEMPERATUUR DAL
-3°C
-4°C
7°C
-1°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
1000m
1400m
2100m
1500m
WIND TOP (BFT)
w 2
nw 1
zw 2
zw 2
WIND DAL (BFT)
z 2
zo 2
zo 1
z 2