Zaterdag 04-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-6°C
-8°C
-8°C
-14°C
TEMPERATUUR DAL
2°C
1°C
1°C
-7°C
NEERSLAG TOP
8cm
4cm
1cm
-
NEERSLAG DAL
3cm
2cm
1cm
-
SNEEUWVALGRENS
800m
400m
200m
-
VORSTGRENS
1100m
800m
500m
0m
WIND TOP (BFT)
nw 7
nw 6
nw 4
nw 4
WIND DAL (BFT)
nw 5
nw 4
nw 3
nw 2
Zondag 05-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-14°C
-8°C
-8°C
TEMPERATUUR DAL
-8°C
-8°C
0°C
-2°C
NEERSLAG TOP
-
-
1cm
5cm
NEERSLAG DAL
-
-
-
4cm
SNEEUWVALGRENS
-
-
100m
100m
VORSTGRENS
0m
300m
600m
500m
WIND TOP (BFT)
nw 4
nw 4
nw 4
n 4
WIND DAL (BFT)
w 2
w 2
nw 2
nw 2
Maandag 06-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-9°C
-10°C
-9°C
-14°C
TEMPERATUUR DAL
-2°C
-2°C
0°C
-10°C
NEERSLAG TOP
1cm
-
-
-
NEERSLAG DAL
1cm
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
100m
-
-
-
VORSTGRENS
500m
500m
400m
0m
WIND TOP (BFT)
n 3
n 2
n 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
nw 2
nw 2
n 2
o 2
Dinsdag 07-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-15°C
-14°C
-6°C
-13°C
TEMPERATUUR DAL
-11°C
-11°C
2°C
-9°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
300m
500m
0m
WIND TOP (BFT)
zo 3
zo 3
zo 3
o 3
WIND DAL (BFT)
o 2
o 2
o 2
o 2
Woensdag 08-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-13°C
-7°C
-13°C
TEMPERATUUR DAL
-10°C
-10°C
1°C
-10°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
300m
400m
0m
WIND TOP (BFT)
o 3
o 4
zo 5
zo 6
WIND DAL (BFT)
o 2
o 2
o 3
o 3
Donderdag 09-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-14°C
-8°C
-14°C
TEMPERATUUR DAL
-18°C
-17°C
1°C
-16°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
0m
800m
0m
WIND TOP (BFT)
zo 3
zo 3
z 3
z 3
WIND DAL (BFT)
zo 3
zo 3
zo 2
zo 2
Vrijdag 10-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-12°C
-3°C
-8°C
TEMPERATUUR DAL
-16°C
-15°C
2°C
-10°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
300m
1300m
100m
WIND TOP (BFT)
z 2
zo 2
z 3
z 2
WIND DAL (BFT)
zo 2
zo 2
zo 2
zo 2