Zaterdag 02-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-1°C
-1°C
4°C
1°C
TEMPERATUUR DAL
4°C
5°C
13°C
6°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
1600m
-
VORSTGRENS
1900m
1800m
2100m
2200m
WIND TOP (BFT)
zw 3
zw 3
z 2
zw 4
WIND DAL (BFT)
z 1
zw 2
o 2
z 2
Zondag 03-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
1°C
2°C
5°C
1°C
TEMPERATUUR DAL
6°C
7°C
14°C
6°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
2300m
2200m
2200m
2200m
WIND TOP (BFT)
zw 4
zw 4
zw 4
zw 3
WIND DAL (BFT)
z 2
zw 2
z 2
zo 2
Maandag 04-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-1°C
0°C
3°C
-2°C
TEMPERATUUR DAL
5°C
6°C
12°C
5°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
2100m
1900m
1900m
1900m
WIND TOP (BFT)
zw 2
n 2
n 3
nw 2
WIND DAL (BFT)
z 2
nw 2
n 2
w 2
Dinsdag 05-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-2°C
-1°C
-1°C
-2°C
TEMPERATUUR DAL
2°C
4°C
8°C
3°C
NEERSLAG TOP
-
6cm
3cm
1cm
NEERSLAG DAL
-
6mm
2mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
1000m
1300m
1200m
900m
VORSTGRENS
1400m
1600m
1600m
1200m
WIND TOP (BFT)
nw 2
n 2
n 2
no 3
WIND DAL (BFT)
zw 2
zw 2
nw 2
nw 2
Woensdag 06-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-3°C
-3°C
-2°C
-4°C
TEMPERATUUR DAL
3°C
3°C
7°C
2°C
NEERSLAG TOP
-
1cm
-
-
NEERSLAG DAL
-
1mm
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
900m
-
-
VORSTGRENS
1200m
1300m
1500m
1200m
WIND TOP (BFT)
no 2
n 2
no 2
o 2
WIND DAL (BFT)
nw 2
n 2
n 2
o 2
Donderdag 07-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-4°C
-5°C
-3°C
-4°C
TEMPERATUUR DAL
2°C
2°C
6°C
0°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
1000m
1000m
1200m
1100m
WIND TOP (BFT)
o 1
zo 1
z 1
zw 1
WIND DAL (BFT)
n 1
n 1
no 1
zo 1
Vrijdag 08-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-5°C
-5°C
-1°C
-3°C
TEMPERATUUR DAL
-1°C
-1°C
9°C
1°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
600m
900m
1500m
1800m
WIND TOP (BFT)
z 1
z 1
z 2
z 2
WIND DAL (BFT)
z 2
zo 1
no 2
zo 2