Donderdag 28-09
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
6°C
7°C
10°C
7°C
TEMPERATUUR DAL
13°C
16°C
21°C
14°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
4200m
4100m
4100m
4000m
WIND TOP (BFT)
n 2
no 2
n 2
nw 2
WIND DAL (BFT)
o 2
nw 2
zw 2
zo 2
Vrijdag 29-09
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
6°C
8°C
12°C
6°C
TEMPERATUUR DAL
13°C
15°C
21°C
15°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
4000m
3900m
3900m
3900m
WIND TOP (BFT)
nw 3
n 3
n 3
n 3
WIND DAL (BFT)
zo 1
n 2
w 2
no 2
Zaterdag 30-09
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
5°C
7°C
8°C
6°C
TEMPERATUUR DAL
14°C
16°C
19°C
14°C
NEERSLAG TOP
-
1mm
2mm
-
NEERSLAG DAL
-
1mm
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
3200m
3500m
-
VORSTGRENS
3700m
3700m
4000m
4300m
WIND TOP (BFT)
nw 2
zw 2
w 2
w 2
WIND DAL (BFT)
no 2
z 1
z 2
z 2
Zondag 01-10
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
6°C
8°C
12°C
8°C
TEMPERATUUR DAL
13°C
15°C
21°C
15°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
4300m
4300m
4300m
4200m
WIND TOP (BFT)
nw 3
n 2
n 3
nw 2
WIND DAL (BFT)
z 2
nw 1
nw 2
no 1
Maandag 02-10
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
8°C
9°C
13°C
8°C
TEMPERATUUR DAL
15°C
16°C
22°C
15°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
4200m
4200m
4300m
4200m
WIND TOP (BFT)
w 2
w 2
w 2
zw 3
WIND DAL (BFT)
o 2
w 2
zw 2
z 2
Dinsdag 03-10
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
6°C
7°C
12°C
7°C
TEMPERATUUR DAL
11°C
12°C
24°C
13°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
4mm
NEERSLAG DAL
-
-
-
4mm
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
3300m
VORSTGRENS
4300m
4100m
4100m
3800m
WIND TOP (BFT)
zw 2
zw 2
z 1
n 2
WIND DAL (BFT)
no 1
nw 1
zw 2
no 1
Woensdag 04-10
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
5°C
5°C
9°C
5°C
TEMPERATUUR DAL
11°C
11°C
19°C
13°C
NEERSLAG TOP
-
1mm
2mm
-
NEERSLAG DAL
-
1mm
2mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
3000m
3000m
-
VORSTGRENS
3600m
3600m
3700m
3600m
WIND TOP (BFT)
n 1
z 2
z 1
w 1
WIND DAL (BFT)
no 2
zo 1
z 1
zo 1