Zaterdag 04-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-12°C
-15°C
-14°C
-15°C
TEMPERATUUR DAL
0°C
-3°C
-3°C
-5°C
NEERSLAG TOP
11cm
5cm
1cm
1cm
NEERSLAG DAL
2cm
3cm
-
1cm
SNEEUWVALGRENS
700m
200m
0m
0m
VORSTGRENS
1100m
700m
400m
200m
WIND TOP (BFT)
nw 9
n 7
n 6
n 6
WIND DAL (BFT)
nw 6
n 5
nw 3
nw 3
Zondag 05-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-12°C
-12°C
-15°C
TEMPERATUUR DAL
-6°C
-6°C
-2°C
-3°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
2cm
NEERSLAG DAL
-
-
-
2cm
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
0m
VORSTGRENS
0m
200m
300m
100m
WIND TOP (BFT)
n 7
n 6
n 5
n 4
WIND DAL (BFT)
nw 3
w 3
w 3
w 2
Maandag 06-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-17°C
-18°C
-12°C
-19°C
TEMPERATUUR DAL
-8°C
-8°C
-2°C
-9°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
300m
300m
0m
WIND TOP (BFT)
n 4
no 4
no 3
o 3
WIND DAL (BFT)
no 2
nw 2
n 2
zo 2
Dinsdag 07-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-19°C
-18°C
-12°C
-16°C
TEMPERATUUR DAL
-8°C
-8°C
-1°C
-7°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
300m
300m
0m
WIND TOP (BFT)
o 3
o 3
o 3
o 3
WIND DAL (BFT)
zo 3
zo 3
z 2
zo 3
Woensdag 08-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-18°C
-18°C
-13°C
-13°C
TEMPERATUUR DAL
-8°C
-8°C
-3°C
-7°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
200m
200m
0m
WIND TOP (BFT)
no 4
o 5
zo 5
o 6
WIND DAL (BFT)
zo 3
zo 3
zo 3
zo 4
Donderdag 09-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-17°C
-17°C
-12°C
-17°C
TEMPERATUUR DAL
-14°C
-13°C
-1°C
-14°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
200m
600m
0m
WIND TOP (BFT)
zo 8
zo 9
z 7
z 5
WIND DAL (BFT)
zo 3
zo 3
zo 3
zo 3
Vrijdag 10-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-16°C
-14°C
-7°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
-16°C
-15°C
3°C
-8°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
400m
1400m
200m
WIND TOP (BFT)
zw 6
zw 5
z 5
z 3
WIND DAL (BFT)
z 2
z 2
zo 2
zo 2