Zaterdag 04-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-6°C
-8°C
-8°C
-13°C
TEMPERATUUR DAL
2°C
1°C
1°C
-5°C
NEERSLAG TOP
14cm
3cm
1cm
-
NEERSLAG DAL
8cm
2cm
-
-
SNEEUWVALGRENS
900m
800m
500m
-
VORSTGRENS
1200m
1200m
900m
200m
WIND TOP (BFT)
nw 6
n 5
n 5
n 4
WIND DAL (BFT)
nw 4
nw 3
nw 2
zo 2
Zondag 05-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-12°C
-9°C
-12°C
TEMPERATUUR DAL
-6°C
-5°C
-1°C
-3°C
NEERSLAG TOP
-
-
2cm
5cm
NEERSLAG DAL
-
-
1cm
3cm
SNEEUWVALGRENS
-
-
300m
200m
VORSTGRENS
0m
200m
800m
600m
WIND TOP (BFT)
n 4
n 3
nw 4
n 5
WIND DAL (BFT)
z 2
zw 2
nw 2
n 3
Maandag 06-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-15°C
-14°C
-8°C
-16°C
TEMPERATUUR DAL
-8°C
-6°C
-1°C
-6°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
400m
500m
0m
WIND TOP (BFT)
o 3
no 3
no 2
zo 3
WIND DAL (BFT)
o 2
o 3
nw 2
zo 3
Dinsdag 07-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-10°C
-7°C
-10°C
TEMPERATUUR DAL
-6°C
-3°C
1°C
-1°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
100m
700m
800m
300m
WIND TOP (BFT)
z 5
zo 5
o 3
o 4
WIND DAL (BFT)
zo 5
zo 5
zo 3
zo 5
Woensdag 08-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-10°C
-9°C
-7°C
-10°C
TEMPERATUUR DAL
-1°C
0°C
1°C
-4°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
300m
800m
700m
100m
WIND TOP (BFT)
o 4
o 5
o 5
zo 8
WIND DAL (BFT)
zo 5
zo 4
zo 5
zo 7
Donderdag 09-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-16°C
-17°C
-11°C
-18°C
TEMPERATUUR DAL
-14°C
-13°C
0°C
-13°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
200m
800m
0m
WIND TOP (BFT)
zo 2
z 3
z 3
z 3
WIND DAL (BFT)
zo 4
zo 3
z 2
zo 3
Vrijdag 10-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-17°C
-13°C
-5°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
-14°C
-10°C
4°C
-8°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
400m
1600m
400m
WIND TOP (BFT)
z 3
z 3
z 3
z 2
WIND DAL (BFT)
zo 4
zo 3
zo 2
zo 3