Donderdag 18-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-8°C
-8°C
-4°C
-7°C
TEMPERATUUR DAL
2°C
3°C
7°C
3°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
1100m
1500m
1600m
1300m
WIND TOP (BFT)
n 3
n 3
n 4
n 4
WIND DAL (BFT)
n 1
n 3
n 3
n 1
Vrijdag 19-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-7°C
-6°C
-4°C
-5°C
TEMPERATUUR DAL
3°C
4°C
7°C
4°C
NEERSLAG TOP
-
-
2cm
1cm
NEERSLAG DAL
-
-
1mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
-
-
1200m
1100m
VORSTGRENS
1300m
1700m
1700m
1600m
WIND TOP (BFT)
n 3
w 3
w 4
nw 5
WIND DAL (BFT)
w 2
w 3
w 3
w 3
Zaterdag 20-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-7°C
-7°C
-5°C
-8°C
TEMPERATUUR DAL
3°C
3°C
6°C
2°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
1300m
1600m
1500m
1200m
WIND TOP (BFT)
n 4
n 4
n 5
n 5
WIND DAL (BFT)
w 2
n 3
n 3
nw 1
Zondag 21-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-9°C
-8°C
-5°C
-8°C
TEMPERATUUR DAL
1°C
2°C
6°C
1°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
1100m
1500m
1600m
1200m
WIND TOP (BFT)
n 5
no 4
no 3
o 2
WIND DAL (BFT)
n 2
n 3
no 3
o 2
Maandag 22-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-9°C
-7°C
-3°C
-6°C
TEMPERATUUR DAL
1°C
3°C
8°C
3°C
NEERSLAG TOP
-
-
4cm
-
NEERSLAG DAL
-
-
3mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
1100m
-
VORSTGRENS
1000m
1600m
1600m
1300m
WIND TOP (BFT)
w 1
nw 2
z 2
z 2
WIND DAL (BFT)
o 2
n 2
zw 1
zo 1
Dinsdag 23-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-8°C
-5°C
3°C
-4°C
TEMPERATUUR DAL
1°C
4°C
14°C
4°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
1100m
1700m
2300m
1800m
WIND TOP (BFT)
zo 2
zo 2
zo 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
o 1
o 0
zo 2
zo 2
Woensdag 24-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-4°C
-2°C
2°C
-4°C
TEMPERATUUR DAL
4°C
7°C
13°C
4°C
NEERSLAG TOP
-
-
1cm
1cm
NEERSLAG DAL
-
-
2mm
2mm
SNEEUWVALGRENS
-
-
1700m
1300m
VORSTGRENS
1500m
1900m
2100m
1700m
WIND TOP (BFT)
zo 2
zo 2
z 3
zo 2
WIND DAL (BFT)
o 1
z 1
zo 2
zo 1