Zaterdag 13-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
6°C
8°C
10°C
8°C
TEMPERATUUR DAL
13°C
15°C
17°C
15°C
NEERSLAG TOP
1mm
3mm
4mm
-
NEERSLAG DAL
1mm
3mm
4mm
-
SNEEUWVALGRENS
3200m
3100m
3400m
-
VORSTGRENS
3600m
3600m
3900m
3900m
WIND TOP (BFT)
nw 2
zo 2
z 3
zw 3
WIND DAL (BFT)
n 1
no 2
no 2
zw 2
Zondag 14-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
9°C
11°C
12°C
10°C
TEMPERATUUR DAL
15°C
18°C
20°C
17°C
NEERSLAG TOP
-
-
4mm
-
NEERSLAG DAL
-
-
4mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
3600m
-
VORSTGRENS
3700m
3800m
4000m
4100m
WIND TOP (BFT)
zw 4
zw 2
o 2
w 2
WIND DAL (BFT)
zw 2
no 2
n 2
w 2
Maandag 15-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
10°C
13°C
16°C
12°C
TEMPERATUUR DAL
17°C
21°C
24°C
18°C
NEERSLAG TOP
-
-
8mm
-
NEERSLAG DAL
-
-
7mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
3800m
-
VORSTGRENS
4100m
4200m
4300m
4300m
WIND TOP (BFT)
zw 2
z 3
zw 4
zw 5
WIND DAL (BFT)
zw 2
z 3
z 3
z 4
Dinsdag 16-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
11°C
12°C
14°C
12°C
TEMPERATUUR DAL
17°C
20°C
22°C
19°C
NEERSLAG TOP
-
1mm
5mm
1mm
NEERSLAG DAL
-
1mm
4mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
-
3900m
4000m
4000m
VORSTGRENS
4300m
4400m
4500m
4500m
WIND TOP (BFT)
w 4
n 2
n 2
o 2
WIND DAL (BFT)
w 2
n 2
n 2
w 1
Woensdag 17-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
12°C
16°C
19°C
12°C
TEMPERATUUR DAL
19°C
23°C
28°C
18°C
NEERSLAG TOP
-
7mm
4mm
3mm
NEERSLAG DAL
-
6mm
4mm
3mm
SNEEUWVALGRENS
-
3800m
3900m
3900m
VORSTGRENS
4200m
4300m
4300m
4300m
WIND TOP (BFT)
z 4
z 3
zo 1
n 2
WIND DAL (BFT)
z 3
z 2
o 1
n 2
Donderdag 18-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
10°C
15°C
20°C
12°C
TEMPERATUUR DAL
17°C
22°C
28°C
19°C
NEERSLAG TOP
1mm
-
-
-
NEERSLAG DAL
1mm
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
3800m
-
-
-
VORSTGRENS
4200m
4300m
4300m
4500m
WIND TOP (BFT)
nw 1
no 1
o 1
n 1
WIND DAL (BFT)
nw 1
no 1
o 1
n 1