Zaterdag 10-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
4°C
4°C
6°C
4°C
TEMPERATUUR DAL
14°C
14°C
17°C
14°C
NEERSLAG TOP
6mm
2mm
9mm
-
NEERSLAG DAL
4mm
2mm
6mm
-
SNEEUWVALGRENS
3000m
3000m
3200m
-
VORSTGRENS
3400m
3400m
3600m
3600m
WIND TOP (BFT)
zw 2
o 1
n 2
no 2
WIND DAL (BFT)
o 1
n 2
n 1
nw 2
Zondag 11-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
4°C
7°C
8°C
6°C
TEMPERATUUR DAL
14°C
17°C
21°C
15°C
NEERSLAG TOP
-
2mm
8mm
3mm
NEERSLAG DAL
-
1mm
6mm
2mm
SNEEUWVALGRENS
-
3200m
3300m
3300m
VORSTGRENS
3600m
3600m
3700m
3800m
WIND TOP (BFT)
no 2
no 3
no 3
o 2
WIND DAL (BFT)
n 1
n 2
n 2
no 1
Maandag 12-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
5°C
7°C
7°C
5°C
TEMPERATUUR DAL
15°C
17°C
18°C
15°C
NEERSLAG TOP
-
2mm
9mm
2mm
NEERSLAG DAL
-
1mm
6mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
-
3200m
3300m
3300m
VORSTGRENS
3600m
3600m
3700m
3700m
WIND TOP (BFT)
z 1
zw 2
no 2
o 2
WIND DAL (BFT)
zo 1
nw 2
o 2
zo 1
Dinsdag 13-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
5°C
5°C
7°C
5°C
TEMPERATUUR DAL
14°C
15°C
17°C
14°C
NEERSLAG TOP
1mm
3mm
5mm
-
NEERSLAG DAL
1mm
2mm
4mm
-
SNEEUWVALGRENS
3200m
3200m
3200m
-
VORSTGRENS
3600m
3500m
3500m
3500m
WIND TOP (BFT)
zo 2
zo 2
no 2
zo 3
WIND DAL (BFT)
o 1
zw 1
no 2
no 2
Woensdag 14-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
4°C
5°C
5°C
3°C
TEMPERATUUR DAL
13°C
15°C
19°C
14°C
NEERSLAG TOP
-
2mm
2mm
-
NEERSLAG DAL
-
1mm
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
3000m
3000m
-
VORSTGRENS
3500m
3500m
3500m
3400m
WIND TOP (BFT)
zw 1
z 2
n 3
n 2
WIND DAL (BFT)
z 2
w 2
n 2
no 2
Donderdag 15-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
0°C
3°C
6°C
2°C
TEMPERATUUR DAL
7°C
11°C
19°C
9°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3300m
3400m
3200m
3400m
WIND TOP (BFT)
n 1
n 3
no 2
n 2
WIND DAL (BFT)
o 1
nw 2
nw 2
n 2
Vrijdag 16-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
1°C
4°C
6°C
2°C
TEMPERATUUR DAL
6°C
10°C
19°C
10°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3600m
3500m
3100m
3500m
WIND TOP (BFT)
n 3
no 4
no 2
no 2
WIND DAL (BFT)
o 1
nw 2
nw 2
no 2