Zaterdag 04-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-7°C
-10°C
-11°C
-12°C
TEMPERATUUR DAL
0°C
-1°C
-1°C
-6°C
NEERSLAG TOP
6cm
4cm
-
-
NEERSLAG DAL
4cm
3cm
-
-
SNEEUWVALGRENS
600m
200m
-
0m
VORSTGRENS
900m
600m
400m
0m
WIND TOP (BFT)
nw 8
n 6
nw 5
nw 5
WIND DAL (BFT)
nw 5
nw 4
nw 3
nw 2
Zondag 05-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-13°C
-9°C
-10°C
TEMPERATUUR DAL
-7°C
-7°C
-1°C
-4°C
NEERSLAG TOP
1cm
-
-
2cm
NEERSLAG DAL
1cm
-
-
2cm
SNEEUWVALGRENS
0m
-
-
0m
VORSTGRENS
0m
200m
400m
200m
WIND TOP (BFT)
nw 4
nw 4
nw 4
n 3
WIND DAL (BFT)
nw 2
w 2
nw 2
zo 1
Maandag 06-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-13°C
-10°C
-13°C
TEMPERATUUR DAL
-8°C
-9°C
-1°C
-11°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
100m
200m
300m
0m
WIND TOP (BFT)
n 3
n 2
no 2
o 3
WIND DAL (BFT)
no 2
w 1
no 2
zo 3
Dinsdag 07-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-11°C
-10°C
-7°C
-8°C
TEMPERATUUR DAL
-10°C
-9°C
0°C
-7°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
400m
400m
0m
WIND TOP (BFT)
o 3
zo 3
zo 3
o 3
WIND DAL (BFT)
zo 3
zo 3
zo 3
zo 3
Woensdag 08-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-9°C
-9°C
-7°C
-7°C
TEMPERATUUR DAL
-7°C
-7°C
-1°C
-8°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
400m
300m
0m
WIND TOP (BFT)
o 4
o 4
zo 5
zo 6
WIND DAL (BFT)
zo 3
zo 3
zo 4
zo 4
Donderdag 09-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-12°C
-13°C
-7°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
-14°C
-14°C
-1°C
-13°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
0m
600m
0m
WIND TOP (BFT)
zo 3
zo 5
z 5
z 3
WIND DAL (BFT)
zo 3
zo 3
zo 2
z 3
Vrijdag 10-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-11°C
-9°C
-2°C
-6°C
TEMPERATUUR DAL
-14°C
-13°C
1°C
-8°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
200m
1300m
200m
WIND TOP (BFT)
z 2
z 2
z 3
z 2
WIND DAL (BFT)
zo 2
zo 2
zo 2
zo 2