Zaterdag 23-09
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-3°C
-3°C
-2°C
-3°C
TEMPERATUUR DAL
2°C
2°C
4°C
2°C
NEERSLAG TOP
2cm
1cm
1cm
-
NEERSLAG DAL
2mm
1mm
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
2100m
2000m
2000m
-
VORSTGRENS
2400m
2300m
2400m
2200m
WIND TOP (BFT)
no 4
no 4
no 4
n 4
WIND DAL (BFT)
n 3
n 4
n 4
n 3
Zondag 24-09
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-3°C
-2°C
2°C
1°C
TEMPERATUUR DAL
1°C
1°C
9°C
4°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
2200m
2600m
3000m
3600m
WIND TOP (BFT)
no 4
no 3
no 3
no 2
WIND DAL (BFT)
n 3
no 3
no 3
nw 1
Maandag 25-09
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
1°C
3°C
7°C
3°C
TEMPERATUUR DAL
5°C
7°C
14°C
8°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3900m
4300m
4400m
4400m
WIND TOP (BFT)
no 3
o 2
o 2
z 2
WIND DAL (BFT)
w 2
n 2
o 2
z 2
Dinsdag 26-09
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
3°C
4°C
7°C
3°C
TEMPERATUUR DAL
8°C
9°C
15°C
9°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
4300m
4200m
3900m
3700m
WIND TOP (BFT)
z 2
z 2
w 2
nw 2
WIND DAL (BFT)
z 2
z 2
z 2
nw 2
Woensdag 27-09
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
2°C
4°C
7°C
4°C
TEMPERATUUR DAL
7°C
8°C
15°C
9°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3800m
3900m
4100m
4300m
WIND TOP (BFT)
n 2
zo 2
zw 2
w 3
WIND DAL (BFT)
nw 2
o 2
z 3
z 3
Donderdag 28-09
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
3°C
4°C
10°C
4°C
TEMPERATUUR DAL
6°C
8°C
18°C
9°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
4300m
4400m
4300m
4300m
WIND TOP (BFT)
w 1
no 1
z 1
z 1
WIND DAL (BFT)
zw 1
n 1
z 2
z 2
Vrijdag 29-09
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
2°C
4°C
10°C
4°C
TEMPERATUUR DAL
7°C
9°C
18°C
10°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
4100m
4000m
3800m
3800m
WIND TOP (BFT)
zw 1
nw 1
nw 1
no 1
WIND DAL (BFT)
zw 1
nw 0
w 1
n 2