Zaterdag 13-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
5°C
6°C
7°C
7°C
TEMPERATUUR DAL
13°C
14°C
16°C
13°C
NEERSLAG TOP
1mm
1mm
2mm
-
NEERSLAG DAL
1mm
1mm
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
3200m
3100m
3300m
-
VORSTGRENS
3500m
3600m
3800m
3700m
WIND TOP (BFT)
nw 2
no 2
no 3
z 2
WIND DAL (BFT)
zo 1
n 2
n 2
zo 2
Zondag 14-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
6°C
8°C
12°C
11°C
TEMPERATUUR DAL
13°C
17°C
21°C
18°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3700m
3900m
3900m
3800m
WIND TOP (BFT)
zw 3
w 2
n 2
z 2
WIND DAL (BFT)
zw 2
nw 2
n 2
zo 2
Maandag 15-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
11°C
13°C
16°C
15°C
TEMPERATUUR DAL
19°C
20°C
25°C
20°C
NEERSLAG TOP
-
-
1mm
-
NEERSLAG DAL
-
-
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
3800m
-
VORSTGRENS
4100m
4300m
4300m
4300m
WIND TOP (BFT)
w 3
zw 2
z 2
zw 5
WIND DAL (BFT)
zw 2
z 2
zo 2
z 3
Dinsdag 16-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
10°C
10°C
11°C
10°C
TEMPERATUUR DAL
17°C
19°C
20°C
16°C
NEERSLAG TOP
-
3mm
2mm
-
NEERSLAG DAL
-
2mm
2mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
3700m
3700m
-
VORSTGRENS
4100m
4100m
4200m
4300m
WIND TOP (BFT)
w 5
w 3
nw 2
no 2
WIND DAL (BFT)
w 2
nw 3
nw 2
nw 1
Woensdag 17-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
10°C
12°C
14°C
13°C
TEMPERATUUR DAL
16°C
20°C
23°C
19°C
NEERSLAG TOP
-
2mm
12mm
2mm
NEERSLAG DAL
-
1mm
9mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
-
3900m
4000m
3900m
VORSTGRENS
4400m
4400m
4500m
4400m
WIND TOP (BFT)
z 2
w 2
o 2
z 2
WIND DAL (BFT)
o 1
n 2
no 2
o 2
Donderdag 18-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
12°C
13°C
17°C
13°C
TEMPERATUUR DAL
19°C
21°C
28°C
20°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
4300m
4300m
4500m
4400m
WIND TOP (BFT)
w 2
nw 2
nw 2
w 2
WIND DAL (BFT)
zw 2
n 2
n 2
o 1
Vrijdag 19-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
13°C
14°C
19°C
12°C
TEMPERATUUR DAL
18°C
21°C
29°C
16°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
3mm
NEERSLAG DAL
-
-
-
3mm
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
3600m
VORSTGRENS
4300m
4200m
4200m
4200m
WIND TOP (BFT)
w 2
w 2
nw 2
w 2
WIND DAL (BFT)
z 2
no 1
n 2
z 2