Donderdag 30-11
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-7°C
-6°C
0°C
-1°C
TEMPERATUUR DAL
-6°C
1°C
4°C
4°C
NEERSLAG TOP
-
3cm
2cm
1cm
NEERSLAG DAL
-
1cm
2mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
-
600m
1400m
1500m
VORSTGRENS
100m
900m
1800m
1900m
WIND TOP (BFT)
w 3
zw 4
w 5
w 5
WIND DAL (BFT)
z 2
z 1
o 0
zw 2
Vrijdag 01-12
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
0°C
-1°C
-2°C
-4°C
TEMPERATUUR DAL
5°C
4°C
3°C
0°C
NEERSLAG TOP
-
3cm
9cm
14cm
NEERSLAG DAL
-
3mm
2cm
8cm
SNEEUWVALGRENS
-
1600m
800m
500m
VORSTGRENS
2100m
1900m
1100m
800m
WIND TOP (BFT)
zw 3
w 4
w 3
nw 2
WIND DAL (BFT)
no 1
w 2
w 2
nw 1
Zaterdag 02-12
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-7°C
-9°C
-10°C
-13°C
TEMPERATUUR DAL
-2°C
-3°C
-3°C
-6°C
NEERSLAG TOP
14cm
8cm
8cm
3cm
NEERSLAG DAL
10cm
6cm
6cm
2cm
SNEEUWVALGRENS
200m
0m
0m
0m
VORSTGRENS
600m
300m
100m
0m
WIND TOP (BFT)
nw 2
nw 3
n 3
nw 3
WIND DAL (BFT)
nw 2
nw 2
nw 2
w 2
Zondag 03-12
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-15°C
-15°C
-12°C
-14°C
TEMPERATUUR DAL
-9°C
-9°C
-4°C
-10°C
NEERSLAG TOP
1cm
-
-
-
NEERSLAG DAL
1cm
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
0m
-
-
-
VORSTGRENS
0m
0m
0m
0m
WIND TOP (BFT)
nw 3
w 3
w 3
w 2
WIND DAL (BFT)
zw 2
zw 2
zw 2
z 2
Maandag 04-12
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-9°C
-3°C
-6°C
TEMPERATUUR DAL
-10°C
-7°C
2°C
-3°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
500m
900m
300m
WIND TOP (BFT)
w 3
w 3
w 3
w 2
WIND DAL (BFT)
z 3
zw 2
z 1
z 2
Dinsdag 05-12
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-6°C
-6°C
-2°C
-3°C
TEMPERATUUR DAL
-4°C
-4°C
2°C
-1°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
100m
500m
1500m
700m
WIND TOP (BFT)
zw 2
w 3
w 3
zw 2
WIND DAL (BFT)
z 1
zo 1
no 0
z 1
Woensdag 06-12
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-4°C
-4°C
-3°C
-3°C
TEMPERATUUR DAL
-3°C
0°C
2°C
-1°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
400m
1000m
1400m
700m
WIND TOP (BFT)
w 4
w 6
w 4
zw 3
WIND DAL (BFT)
z 1
z 2
zo 1
zo 2