Zaterdag 04-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-6°C
-8°C
-8°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
0°C
-2°C
-3°C
-5°C
NEERSLAG TOP
6cm
4cm
1cm
-
NEERSLAG DAL
4cm
4cm
1cm
-
SNEEUWVALGRENS
800m
500m
200m
-
VORSTGRENS
1200m
900m
600m
400m
WIND TOP (BFT)
nw 7
n 6
n 5
n 4
WIND DAL (BFT)
nw 6
n 5
n 3
n 3
Zondag 05-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-12°C
-12°C
-9°C
-10°C
TEMPERATUUR DAL
-5°C
-6°C
-2°C
-4°C
NEERSLAG TOP
-
-
2cm
7cm
NEERSLAG DAL
-
-
2cm
6cm
SNEEUWVALGRENS
-
-
200m
200m
VORSTGRENS
300m
400m
600m
600m
WIND TOP (BFT)
nw 4
nw 4
nw 4
n 5
WIND DAL (BFT)
nw 3
w 2
nw 3
n 3
Maandag 06-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-11°C
-12°C
-10°C
-15°C
TEMPERATUUR DAL
-5°C
-5°C
-3°C
-9°C
NEERSLAG TOP
1cm
-
-
-
NEERSLAG DAL
1cm
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
0m
-
-
-
VORSTGRENS
400m
500m
300m
0m
WIND TOP (BFT)
no 3
no 4
no 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
no 3
no 3
o 2
zo 3
Dinsdag 07-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-12°C
-11°C
-5°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
-6°C
-5°C
1°C
-5°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
600m
700m
0m
WIND TOP (BFT)
o 4
o 3
o 2
o 3
WIND DAL (BFT)
zo 4
zo 3
zo 2
zo 3
Woensdag 08-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-12°C
-6°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
-6°C
-6°C
0°C
-6°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
500m
500m
200m
WIND TOP (BFT)
o 4
o 4
o 6
zo 8
WIND DAL (BFT)
zo 3
zo 3
zo 6
zo 7
Donderdag 09-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-13°C
-8°C
-14°C
TEMPERATUUR DAL
-11°C
-11°C
0°C
-12°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
300m
700m
0m
WIND TOP (BFT)
zo 3
z 4
z 3
z 3
WIND DAL (BFT)
z 3
z 3
z 2
z 3
Vrijdag 10-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-10°C
-2°C
-8°C
TEMPERATUUR DAL
-12°C
-9°C
4°C
-6°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
700m
1600m
700m
WIND TOP (BFT)
z 2
z 3
z 3
z 2
WIND DAL (BFT)
z 3
z 3
z 2
z 3