Zaterdag 13-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
6°C
6°C
8°C
8°C
TEMPERATUUR DAL
7°C
8°C
11°C
9°C
NEERSLAG TOP
4mm
1mm
1mm
-
NEERSLAG DAL
3mm
1mm
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
2900m
2900m
3100m
-
VORSTGRENS
3400m
3400m
3600m
3600m
WIND TOP (BFT)
nw 2
zo 2
o 2
z 2
WIND DAL (BFT)
nw 2
n 2
n 2
no 1
Zondag 14-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
7°C
10°C
14°C
12°C
TEMPERATUUR DAL
9°C
12°C
17°C
14°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3700m
3900m
3900m
3900m
WIND TOP (BFT)
zw 3
zw 3
zw 2
zw 2
WIND DAL (BFT)
zw 2
n 2
n 2
zw 2
Maandag 15-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
10°C
14°C
17°C
11°C
TEMPERATUUR DAL
13°C
17°C
20°C
13°C
NEERSLAG TOP
-
-
2mm
15mm
NEERSLAG DAL
-
-
1mm
11mm
SNEEUWVALGRENS
-
-
3800m
3700m
VORSTGRENS
4200m
4200m
4300m
4100m
WIND TOP (BFT)
w 3
z 2
zw 2
w 4
WIND DAL (BFT)
zw 2
n 2
nw 1
z 2
Dinsdag 16-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
9°C
10°C
13°C
12°C
TEMPERATUUR DAL
12°C
12°C
16°C
14°C
NEERSLAG TOP
3mm
1mm
2mm
1mm
NEERSLAG DAL
2mm
1mm
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
3700m
3800m
3900m
3900m
VORSTGRENS
4200m
4300m
4400m
4400m
WIND TOP (BFT)
w 3
zw 3
z 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
zw 1
n 2
n 2
nw 1
Woensdag 17-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
12°C
14°C
16°C
10°C
TEMPERATUUR DAL
13°C
17°C
19°C
12°C
NEERSLAG TOP
-
-
4mm
2mm
NEERSLAG DAL
-
-
4mm
2mm
SNEEUWVALGRENS
-
-
3700m
3700m
VORSTGRENS
4300m
4300m
4200m
4200m
WIND TOP (BFT)
zw 2
zw 3
w 2
w 2
WIND DAL (BFT)
zw 2
nw 2
n 1
zo 1
Donderdag 18-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
8°C
12°C
20°C
11°C
TEMPERATUUR DAL
10°C
15°C
23°C
14°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
4200m
4500m
4500m
4500m
WIND TOP (BFT)
w 4
zw 2
zw 2
w 4
WIND DAL (BFT)
zo 2
n 1
n 2
zo 2