Donderdag 18-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-11°C
-9°C
-8°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
-5°C
-1°C
1°C
-9°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
700m
1500m
1400m
600m
WIND TOP (BFT)
no 3
no 4
no 5
n 5
WIND DAL (BFT)
n 2
no 3
no 4
n 3
Vrijdag 19-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-9°C
-7°C
-9°C
TEMPERATUUR DAL
-9°C
-2°C
2°C
-3°C
NEERSLAG TOP
-
-
2cm
3cm
NEERSLAG DAL
-
-
1cm
2cm
SNEEUWVALGRENS
-
-
1100m
900m
VORSTGRENS
100m
1600m
1600m
1200m
WIND TOP (BFT)
n 3
w 4
w 4
w 5
WIND DAL (BFT)
nw 2
w 3
w 3
w 2
Zaterdag 20-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-10°C
-8°C
-10°C
TEMPERATUUR DAL
-9°C
-2°C
1°C
-4°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
400m
1500m
1500m
1000m
WIND TOP (BFT)
nw 5
n 5
n 6
n 6
WIND DAL (BFT)
nw 2
nw 4
n 4
n 4
Zondag 21-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-10°C
-11°C
-10°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
-5°C
-4°C
-1°C
-6°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
700m
1200m
1100m
500m
WIND TOP (BFT)
n 6
no 6
no 5
no 5
WIND DAL (BFT)
n 5
no 5
no 4
n 4
Maandag 22-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-11°C
-11°C
-2°C
-8°C
TEMPERATUUR DAL
-7°C
-4°C
7°C
-2°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
400m
1400m
2000m
1200m
WIND TOP (BFT)
no 3
o 2
zo 3
zo 2
WIND DAL (BFT)
n 3
o 2
zo 2
zo 2
Dinsdag 23-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-9°C
-7°C
-2°C
-5°C
TEMPERATUUR DAL
-3°C
-1°C
7°C
2°C
NEERSLAG TOP
-
-
2cm
4cm
NEERSLAG DAL
-
-
2mm
3cm
SNEEUWVALGRENS
-
-
1500m
1400m
VORSTGRENS
1000m
1600m
2000m
1800m
WIND TOP (BFT)
zo 2
zo 2
zo 2
o 2
WIND DAL (BFT)
o 1
zo 1
zo 2
o 2