Zaterdag 13-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
7°C
8°C
10°C
10°C
TEMPERATUUR DAL
14°C
15°C
17°C
15°C
NEERSLAG TOP
-
2mm
6mm
1mm
NEERSLAG DAL
-
2mm
5mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
-
3400m
3600m
3500m
VORSTGRENS
3900m
3900m
4100m
4000m
WIND TOP (BFT)
w 2
o 2
o 2
zw 2
WIND DAL (BFT)
zw 1
n 2
no 2
nw 1
Zondag 14-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
10°C
11°C
12°C
10°C
TEMPERATUUR DAL
15°C
18°C
20°C
17°C
NEERSLAG TOP
-
-
3mm
-
NEERSLAG DAL
-
-
2mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
3700m
-
VORSTGRENS
3800m
3900m
4200m
4100m
WIND TOP (BFT)
zw 3
nw 2
no 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
w 2
n 2
no 2
zo 2
Maandag 15-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
11°C
14°C
16°C
15°C
TEMPERATUUR DAL
17°C
21°C
25°C
21°C
NEERSLAG TOP
-
-
5mm
-
NEERSLAG DAL
-
-
4mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
3900m
-
VORSTGRENS
4000m
4200m
4400m
4300m
WIND TOP (BFT)
n 2
o 2
z 3
zw 4
WIND DAL (BFT)
z 2
o 2
z 2
zw 2
Dinsdag 16-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
9°C
10°C
13°C
11°C
TEMPERATUUR DAL
17°C
17°C
21°C
17°C
NEERSLAG TOP
-
-
6mm
1mm
NEERSLAG DAL
-
-
5mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
-
-
3900m
4000m
VORSTGRENS
4300m
4300m
4400m
4500m
WIND TOP (BFT)
w 5
nw 2
o 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
w 3
nw 2
n 2
o 2
Woensdag 17-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
11°C
14°C
17°C
11°C
TEMPERATUUR DAL
17°C
21°C
27°C
16°C
NEERSLAG TOP
-
3mm
12mm
10mm
NEERSLAG DAL
-
2mm
12mm
10mm
SNEEUWVALGRENS
-
3900m
4000m
4000m
VORSTGRENS
4400m
4400m
4500m
4300m
WIND TOP (BFT)
zw 2
z 2
z 1
z 0
WIND DAL (BFT)
zo 2
zo 1
n 2
n 1
Donderdag 18-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
11°C
13°C
19°C
13°C
TEMPERATUUR DAL
15°C
17°C
30°C
16°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
4200m
4200m
4400m
4500m
WIND TOP (BFT)
zw 2
z 1
w 1
nw 2
WIND DAL (BFT)
z 1
zo 1
n 2
zo 2