Zaterdag 04-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-6°C
-10°C
-9°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
1°C
-1°C
-1°C
-4°C
NEERSLAG TOP
3cm
3cm
-
1cm
NEERSLAG DAL
1cm
2cm
-
-
SNEEUWVALGRENS
600m
100m
-
0m
VORSTGRENS
900m
600m
300m
100m
WIND TOP (BFT)
nw 7
n 5
nw 5
nw 5
WIND DAL (BFT)
nw 5
nw 3
nw 3
nw 2
Zondag 05-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-13°C
-8°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
-6°C
-6°C
-1°C
-5°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
1cm
NEERSLAG DAL
-
-
-
1cm
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
0m
VORSTGRENS
0m
200m
300m
100m
WIND TOP (BFT)
n 5
nw 4
nw 4
n 3
WIND DAL (BFT)
w 2
w 2
w 2
z 1
Maandag 06-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-14°C
-8°C
-13°C
TEMPERATUUR DAL
-8°C
-8°C
-2°C
-6°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
100m
200m
0m
WIND TOP (BFT)
n 3
n 2
no 2
o 3
WIND DAL (BFT)
zo 1
zw 2
o 2
zo 3
Dinsdag 07-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-12°C
-13°C
-6°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
-7°C
-7°C
1°C
-4°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
300m
300m
0m
WIND TOP (BFT)
o 4
zo 4
zo 3
o 4
WIND DAL (BFT)
zo 2
zo 2
zo 2
z 3
Woensdag 08-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-9°C
-10°C
-6°C
-8°C
TEMPERATUUR DAL
-3°C
-3°C
2°C
-4°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
400m
300m
0m
WIND TOP (BFT)
o 4
o 4
zo 5
zo 5
WIND DAL (BFT)
z 3
zo 2
zo 3
zo 3
Donderdag 09-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-14°C
-6°C
-13°C
TEMPERATUUR DAL
-13°C
-13°C
1°C
-13°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
0m
500m
0m
WIND TOP (BFT)
zo 4
z 5
z 5
z 3
WIND DAL (BFT)
z 3
z 3
z 3
z 3
Vrijdag 10-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-12°C
-1°C
-7°C
TEMPERATUUR DAL
-14°C
-12°C
3°C
-6°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
200m
1200m
300m
WIND TOP (BFT)
z 2
z 2
z 3
z 3
WIND DAL (BFT)
z 3
z 2
z 2
z 2