Zaterdag 13-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
7°C
8°C
10°C
8°C
TEMPERATUUR DAL
11°C
11°C
13°C
12°C
NEERSLAG TOP
1mm
2mm
1mm
-
NEERSLAG DAL
1mm
2mm
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
3000m
3100m
3200m
-
VORSTGRENS
3400m
3500m
3700m
3700m
WIND TOP (BFT)
w 3
n 2
o 2
z 2
WIND DAL (BFT)
w 2
n 2
no 2
z 1
Zondag 14-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
8°C
11°C
13°C
14°C
TEMPERATUUR DAL
11°C
15°C
19°C
17°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3700m
3800m
3900m
3800m
WIND TOP (BFT)
w 3
w 2
w 2
zw 2
WIND DAL (BFT)
zw 2
nw 2
n 2
z 2
Maandag 15-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
13°C
16°C
17°C
13°C
TEMPERATUUR DAL
17°C
20°C
23°C
15°C
NEERSLAG TOP
-
-
4mm
2mm
NEERSLAG DAL
-
-
3mm
2mm
SNEEUWVALGRENS
-
-
3800m
3700m
VORSTGRENS
4000m
4200m
4300m
4200m
WIND TOP (BFT)
zw 2
zo 2
z 2
zw 5
WIND DAL (BFT)
zw 2
no 2
no 2
zw 4
Dinsdag 16-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
13°C
13°C
15°C
13°C
TEMPERATUUR DAL
15°C
17°C
21°C
17°C
NEERSLAG TOP
-
2mm
1mm
-
NEERSLAG DAL
-
2mm
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
3800m
3900m
-
VORSTGRENS
4300m
4300m
4400m
4500m
WIND TOP (BFT)
w 5
w 3
nw 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
w 3
nw 2
n 2
zo 1
Woensdag 17-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
13°C
16°C
18°C
13°C
TEMPERATUUR DAL
16°C
21°C
23°C
15°C
NEERSLAG TOP
-
10mm
11mm
-
NEERSLAG DAL
-
8mm
11mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
3700m
3800m
-
VORSTGRENS
4300m
4200m
4300m
4300m
WIND TOP (BFT)
zw 3
w 2
nw 2
nw 2
WIND DAL (BFT)
z 2
nw 2
nw 2
zo 2
Donderdag 18-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
13°C
16°C
21°C
16°C
TEMPERATUUR DAL
13°C
19°C
27°C
18°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
4200m
4400m
4500m
4500m
WIND TOP (BFT)
o 1
z 2
nw 2
w 2
WIND DAL (BFT)
z 2
zo 1
n 2
z 2