Zaterdag 04-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-6°C
-9°C
-8°C
-10°C
TEMPERATUUR DAL
-2°C
-4°C
-3°C
-5°C
NEERSLAG TOP
7cm
4cm
1cm
1cm
NEERSLAG DAL
6cm
4cm
-
1cm
SNEEUWVALGRENS
700m
300m
0m
0m
VORSTGRENS
1000m
700m
400m
200m
WIND TOP (BFT)
nw 8
nw 6
nw 5
nw 5
WIND DAL (BFT)
nw 5
nw 5
nw 3
nw 3
Zondag 05-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-11°C
-11°C
-9°C
-9°C
TEMPERATUUR DAL
-6°C
-7°C
-4°C
-6°C
NEERSLAG TOP
1cm
-
-
3cm
NEERSLAG DAL
1cm
-
-
3cm
SNEEUWVALGRENS
0m
-
-
0m
VORSTGRENS
0m
200m
300m
200m
WIND TOP (BFT)
nw 5
nw 4
nw 4
n 3
WIND DAL (BFT)
nw 3
w 2
nw 2
zw 1
Maandag 06-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-12°C
-11°C
-9°C
-14°C
TEMPERATUUR DAL
-9°C
-7°C
-4°C
-11°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
100m
300m
300m
0m
WIND TOP (BFT)
n 3
n 3
n 2
zo 3
WIND DAL (BFT)
no 2
n 2
no 2
zo 2
Dinsdag 07-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-13°C
-5°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
-11°C
-11°C
-1°C
-9°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
300m
400m
0m
WIND TOP (BFT)
o 3
o 3
zo 3
o 3
WIND DAL (BFT)
zo 3
zo 3
zo 2
zo 3
Woensdag 08-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-12°C
-12°C
-7°C
-10°C
TEMPERATUUR DAL
-10°C
-10°C
-3°C
-8°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
300m
200m
0m
WIND TOP (BFT)
o 3
o 4
zo 5
zo 6
WIND DAL (BFT)
zo 3
zo 3
zo 3
zo 3
Donderdag 09-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-13°C
-7°C
-13°C
TEMPERATUUR DAL
-16°C
-15°C
-2°C
-16°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
200m
600m
0m
WIND TOP (BFT)
z 4
zo 5
z 5
z 3
WIND DAL (BFT)
zo 3
zo 3
zo 3
zo 3
Vrijdag 10-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-13°C
-12°C
-1°C
-7°C
TEMPERATUUR DAL
-18°C
-17°C
1°C
-10°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
400m
1400m
200m
WIND TOP (BFT)
z 3
z 3
z 3
z 3
WIND DAL (BFT)
z 2
z 2
zo 2
zo 2