Zaterdag 02-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-3°C
-2°C
3°C
-1°C
TEMPERATUUR DAL
-1°C
2°C
7°C
2°C
NEERSLAG TOP
1cm
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
1000m
-
-
-
VORSTGRENS
1400m
2000m
2100m
2000m
WIND TOP (BFT)
zw 3
z 4
z 5
z 7
WIND DAL (BFT)
z 3
z 3
z 4
z 5
Zondag 03-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-1°C
-1°C
1°C
0°C
TEMPERATUUR DAL
2°C
2°C
5°C
3°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
1900m
1900m
2100m
2200m
WIND TOP (BFT)
z 7
z 7
z 7
z 5
WIND DAL (BFT)
z 5
z 6
z 6
zo 3
Maandag 04-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-2°C
-2°C
-1°C
-2°C
TEMPERATUUR DAL
0°C
1°C
3°C
0°C
NEERSLAG TOP
-
1cm
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
1300m
1400m
-
VORSTGRENS
1800m
1600m
1800m
1600m
WIND TOP (BFT)
n 2
nw 2
n 2
z 2
WIND DAL (BFT)
o 2
nw 2
n 2
zo 2
Dinsdag 05-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-3°C
-4°C
-4°C
-6°C
TEMPERATUUR DAL
-1°C
-1°C
-1°C
-3°C
NEERSLAG TOP
-
1cm
6cm
7cm
NEERSLAG DAL
-
1cm
5cm
6cm
SNEEUWVALGRENS
-
1100m
1000m
800m
VORSTGRENS
1400m
1400m
1300m
1100m
WIND TOP (BFT)
zw 3
w 3
nw 3
nw 3
WIND DAL (BFT)
z 2
w 3
nw 3
nw 2
Woensdag 06-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-6°C
-6°C
-5°C
-5°C
TEMPERATUUR DAL
-4°C
-3°C
-2°C
-3°C
NEERSLAG TOP
7cm
6cm
1cm
6cm
NEERSLAG DAL
6cm
5cm
1cm
4cm
SNEEUWVALGRENS
600m
700m
900m
700m
VORSTGRENS
1000m
1100m
1200m
1100m
WIND TOP (BFT)
n 2
nw 2
no 3
o 1
WIND DAL (BFT)
nw 2
w 2
n 2
w 1
Donderdag 07-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-7°C
-6°C
-2°C
-6°C
TEMPERATUUR DAL
-5°C
-3°C
2°C
-4°C
NEERSLAG TOP
1cm
1cm
-
-
NEERSLAG DAL
1cm
1cm
-
-
SNEEUWVALGRENS
500m
800m
-
-
VORSTGRENS
900m
1200m
1700m
1000m
WIND TOP (BFT)
nw 1
nw 1
z 2
z 2
WIND DAL (BFT)
z 1
zo 1
n 1
zo 2
Vrijdag 08-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-5°C
-6°C
1°C
-3°C
TEMPERATUUR DAL
-4°C
-4°C
5°C
-2°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
900m
1300m
2000m
1300m
WIND TOP (BFT)
zw 1
n 1
z 2
z 2
WIND DAL (BFT)
zo 2
zo 2
zw 0
zo 2