Zaterdag 02-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-10°C
-7°C
-3°C
-3°C
TEMPERATUUR DAL
-6°C
2°C
5°C
2°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
800m
1900m
2000m
1800m
WIND TOP (BFT)
zw 3
z 4
z 7
z 9
WIND DAL (BFT)
z 3
z 3
z 5
z 7
Zondag 03-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-3°C
-3°C
-3°C
-7°C
TEMPERATUUR DAL
3°C
4°C
5°C
-2°C
NEERSLAG TOP
2cm
1cm
4cm
3cm
NEERSLAG DAL
2mm
-
2cm
2cm
SNEEUWVALGRENS
1400m
1500m
1400m
1000m
VORSTGRENS
1900m
2000m
1900m
1400m
WIND TOP (BFT)
z 9
zo 9
zo 7
o 3
WIND DAL (BFT)
zo 6
zo 7
zo 5
zw 2
Maandag 04-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-9°C
-9°C
-3°C
-4°C
TEMPERATUUR DAL
-3°C
-2°C
4°C
2°C
NEERSLAG TOP
7cm
-
-
-
NEERSLAG DAL
5cm
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
700m
-
-
-
VORSTGRENS
1100m
1500m
1800m
1700m
WIND TOP (BFT)
nw 2
o 2
z 2
zw 3
WIND DAL (BFT)
zw 2
n 1
zw 2
z 3
Dinsdag 05-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-8°C
-10°C
-10°C
-12°C
TEMPERATUUR DAL
-1°C
-1°C
-1°C
-4°C
NEERSLAG TOP
2cm
4cm
2cm
1cm
NEERSLAG DAL
1cm
3cm
1cm
1cm
SNEEUWVALGRENS
1000m
800m
800m
500m
VORSTGRENS
1400m
1200m
1200m
800m
WIND TOP (BFT)
zw 3
w 4
nw 3
nw 2
WIND DAL (BFT)
zw 2
w 3
nw 2
w 2
Woensdag 06-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-15°C
-15°C
-6°C
-14°C
TEMPERATUUR DAL
-9°C
-7°C
2°C
-10°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
300m
700m
1500m
500m
WIND TOP (BFT)
nw 2
no 2
w 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
zw 1
o 2
w 2
zo 2
Donderdag 07-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-14°C
-5°C
-14°C
TEMPERATUUR DAL
-10°C
-10°C
3°C
-9°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
500m
1000m
1600m
600m
WIND TOP (BFT)
zo 2
zo 3
zo 3
zo 4
WIND DAL (BFT)
zo 2
zo 3
zo 3
zo 4