Zaterdag 13-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
10°C
11°C
13°C
11°C
TEMPERATUUR DAL
15°C
16°C
19°C
15°C
NEERSLAG TOP
1mm
2mm
5mm
2mm
NEERSLAG DAL
-
2mm
4mm
2mm
SNEEUWVALGRENS
3300m
3300m
3500m
3400m
VORSTGRENS
3800m
3800m
4000m
3900m
WIND TOP (BFT)
w 2
n 2
no 3
no 2
WIND DAL (BFT)
zw 2
n 2
n 2
w 1
Zondag 14-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
11°C
14°C
17°C
15°C
TEMPERATUUR DAL
14°C
19°C
24°C
17°C
NEERSLAG TOP
-
-
3mm
-
NEERSLAG DAL
-
-
2mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
3500m
-
VORSTGRENS
3800m
3900m
4000m
4000m
WIND TOP (BFT)
zw 2
nw 2
no 2
o 2
WIND DAL (BFT)
o 1
nw 2
no 2
zo 1
Maandag 15-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
15°C
17°C
21°C
18°C
TEMPERATUUR DAL
17°C
22°C
28°C
18°C
NEERSLAG TOP
-
-
2mm
-
NEERSLAG DAL
-
-
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
3800m
-
VORSTGRENS
4000m
4100m
4300m
4200m
WIND TOP (BFT)
z 2
o 2
z 2
zw 4
WIND DAL (BFT)
zw 1
no 1
zo 1
zw 2
Dinsdag 16-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
13°C
13°C
17°C
14°C
TEMPERATUUR DAL
17°C
20°C
24°C
17°C
NEERSLAG TOP
-
1mm
4mm
1mm
NEERSLAG DAL
-
1mm
4mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
-
3800m
3900m
4000m
VORSTGRENS
4300m
4300m
4400m
4500m
WIND TOP (BFT)
w 4
nw 2
no 2
o 2
WIND DAL (BFT)
w 2
nw 2
n 2
o 2
Woensdag 17-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
15°C
18°C
22°C
14°C
TEMPERATUUR DAL
16°C
22°C
29°C
18°C
NEERSLAG TOP
-
-
10mm
13mm
NEERSLAG DAL
-
-
10mm
13mm
SNEEUWVALGRENS
-
-
3800m
3900m
VORSTGRENS
4400m
4300m
4400m
4300m
WIND TOP (BFT)
z 2
zw 1
no 1
n 2
WIND DAL (BFT)
z 2
n 1
n 2
nw 1
Donderdag 18-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
13°C
16°C
23°C
16°C
TEMPERATUUR DAL
17°C
19°C
30°C
18°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
4300m
4300m
4500m
4500m
WIND TOP (BFT)
o 1
z 1
n 1
nw 1
WIND DAL (BFT)
z 1
no 1
n 2
zo 2