Zaterdag 02-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-2°C
-2°C
2°C
-1°C
TEMPERATUUR DAL
2°C
4°C
9°C
5°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
1400m
1900m
2100m
2200m
WIND TOP (BFT)
zw 2
zw 1
z 3
zw 3
WIND DAL (BFT)
zo 2
zw 1
z 2
o 1
Zondag 03-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-1°C
0°C
2°C
-1°C
TEMPERATUUR DAL
3°C
5°C
8°C
2°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
2200m
2100m
2100m
1500m
WIND TOP (BFT)
zw 4
zw 4
z 5
z 4
WIND DAL (BFT)
no 1
z 2
zo 2
o 2
Maandag 04-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-1°C
-1°C
2°C
-2°C
TEMPERATUUR DAL
3°C
6°C
9°C
2°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
2000m
2000m
1900m
1600m
WIND TOP (BFT)
zw 2
nw 3
n 4
nw 2
WIND DAL (BFT)
zo 1
nw 2
n 3
nw 2
Dinsdag 05-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-2°C
-2°C
0°C
-4°C
TEMPERATUUR DAL
2°C
4°C
7°C
2°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
3cm
NEERSLAG DAL
-
-
-
1cm
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
1100m
VORSTGRENS
1400m
1700m
1700m
1500m
WIND TOP (BFT)
zw 2
w 4
n 3
n 3
WIND DAL (BFT)
zo 1
w 3
nw 3
nw 2
Woensdag 06-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-5°C
-5°C
-4°C
-7°C
TEMPERATUUR DAL
1°C
1°C
3°C
-3°C
NEERSLAG TOP
2cm
4cm
-
-
NEERSLAG DAL
1cm
2cm
-
-
SNEEUWVALGRENS
1000m
1000m
-
-
VORSTGRENS
1300m
1400m
1400m
800m
WIND TOP (BFT)
n 3
n 3
n 1
z 1
WIND DAL (BFT)
n 2
nw 2
n 2
no 1
Donderdag 07-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-7°C
-7°C
1°C
-5°C
TEMPERATUUR DAL
-6°C
-5°C
8°C
-2°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
600m
1100m
1900m
1000m
WIND TOP (BFT)
z 2
z 2
z 2
z 3
WIND DAL (BFT)
z 1
z 2
zo 2
z 2