Zaterdag 13-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
4°C
5°C
7°C
5°C
TEMPERATUUR DAL
11°C
12°C
15°C
13°C
NEERSLAG TOP
1mm
2mm
2mm
-
NEERSLAG DAL
1mm
2mm
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
3100m
3100m
3300m
-
VORSTGRENS
3500m
3600m
3800m
3800m
WIND TOP (BFT)
z 2
z 4
z 4
zw 4
WIND DAL (BFT)
n 2
n 2
n 2
z 2
Zondag 14-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
5°C
6°C
10°C
7°C
TEMPERATUUR DAL
12°C
15°C
20°C
15°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3800m
3900m
4000m
4000m
WIND TOP (BFT)
zw 5
zw 3
w 2
zw 3
WIND DAL (BFT)
z 3
w 3
nw 2
z 2
Maandag 15-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
6°C
9°C
12°C
8°C
TEMPERATUUR DAL
15°C
18°C
21°C
14°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
13mm
NEERSLAG DAL
-
-
-
11mm
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
3700m
VORSTGRENS
4100m
4200m
4300m
4100m
WIND TOP (BFT)
w 3
zw 4
zw 5
zw 5
WIND DAL (BFT)
z 2
zw 3
zw 4
z 4
Dinsdag 16-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
6°C
7°C
9°C
9°C
TEMPERATUUR DAL
14°C
15°C
18°C
16°C
NEERSLAG TOP
-
-
1mm
-
NEERSLAG DAL
-
-
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
4000m
-
VORSTGRENS
4200m
4300m
4500m
4400m
WIND TOP (BFT)
w 4
w 2
no 2
z 3
WIND DAL (BFT)
zw 2
nw 2
n 3
zo 2
Woensdag 17-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
9°C
9°C
12°C
8°C
TEMPERATUUR DAL
17°C
18°C
22°C
15°C
NEERSLAG TOP
-
-
10mm
2mm
NEERSLAG DAL
-
-
10mm
2mm
SNEEUWVALGRENS
-
-
4000m
3900m
VORSTGRENS
4300m
4300m
4300m
4300m
WIND TOP (BFT)
zw 4
zw 4
zw 2
n 1
WIND DAL (BFT)
z 3
zw 4
nw 2
n 2
Donderdag 18-07
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
6°C
10°C
15°C
9°C
TEMPERATUUR DAL
13°C
18°C
26°C
16°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
4300m
4500m
4600m
4600m
WIND TOP (BFT)
nw 1
o 1
zw 1
nw 1
WIND DAL (BFT)
zo 1
zo 1
nw 2
n 2