Zaterdag 10-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
10°C
12°C
16°C
11°C
TEMPERATUUR DAL
14°C
18°C
22°C
16°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3400m
3400m
3600m
3600m
WIND TOP (BFT)
no 2
no 2
no 3
o 3
WIND DAL (BFT)
zw 2
n 2
no 3
zo 2
Zondag 11-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
10°C
13°C
14°C
11°C
TEMPERATUUR DAL
15°C
19°C
20°C
15°C
NEERSLAG TOP
-
2mm
4mm
-
NEERSLAG DAL
-
1mm
3mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
3100m
3100m
-
VORSTGRENS
3600m
3600m
3600m
3600m
WIND TOP (BFT)
o 2
o 3
o 4
zo 3
WIND DAL (BFT)
z 2
no 2
o 3
zo 3
Maandag 12-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
11°C
13°C
13°C
9°C
TEMPERATUUR DAL
16°C
19°C
19°C
13°C
NEERSLAG TOP
-
1mm
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
3100m
-
-
VORSTGRENS
3600m
3600m
3600m
3600m
WIND TOP (BFT)
w 2
no 2
o 3
zo 2
WIND DAL (BFT)
z 2
no 2
no 3
o 3
Dinsdag 13-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
8°C
10°C
11°C
7°C
TEMPERATUUR DAL
12°C
16°C
18°C
11°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3500m
3400m
3400m
3300m
WIND TOP (BFT)
nw 1
o 3
o 4
o 3
WIND DAL (BFT)
z 2
no 3
no 4
o 3
Woensdag 14-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
6°C
8°C
12°C
7°C
TEMPERATUUR DAL
11°C
15°C
19°C
11°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3200m
3200m
3200m
3000m
WIND TOP (BFT)
o 2
o 3
no 4
o 3
WIND DAL (BFT)
zo 2
no 3
no 4
o 3
Donderdag 15-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
3°C
6°C
6°C
5°C
TEMPERATUUR DAL
6°C
11°C
12°C
9°C
NEERSLAG TOP
-
-
1mm
-
NEERSLAG DAL
-
-
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
2200m
-
VORSTGRENS
3100m
2600m
2600m
2600m
WIND TOP (BFT)
o 2
no 2
no 2
no 2
WIND DAL (BFT)
o 1
n 2
n 2
no 1
Vrijdag 16-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
4°C
6°C
11°C
6°C
TEMPERATUUR DAL
8°C
11°C
18°C
10°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
2600m
2600m
2800m
2800m
WIND TOP (BFT)
no 3
o 4
no 4
o 6
WIND DAL (BFT)
o 1
no 2
no 3
o 2