Zaterdag 04-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-4°C
-6°C
-6°C
-9°C
TEMPERATUUR DAL
1°C
0°C
0°C
-4°C
NEERSLAG TOP
5cm
2cm
1cm
1cm
NEERSLAG DAL
6mm
2cm
1cm
-
SNEEUWVALGRENS
700m
400m
100m
0m
VORSTGRENS
1000m
700m
600m
100m
WIND TOP (BFT)
nw 7
nw 5
nw 3
nw 3
WIND DAL (BFT)
nw 5
nw 3
nw 2
w 2
Zondag 05-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-9°C
-9°C
-5°C
-5°C
TEMPERATUUR DAL
-4°C
-4°C
0°C
-1°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
4cm
NEERSLAG DAL
-
-
-
3cm
SNEEUWVALGRENS
-
-
200m
200m
VORSTGRENS
0m
400m
600m
600m
WIND TOP (BFT)
nw 4
nw 3
nw 4
nw 3
WIND DAL (BFT)
w 2
w 2
w 2
w 2
Maandag 06-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-6°C
-6°C
-6°C
-12°C
TEMPERATUUR DAL
-2°C
-2°C
-1°C
-7°C
NEERSLAG TOP
2cm
1cm
-
-
NEERSLAG DAL
2cm
1cm
-
-
SNEEUWVALGRENS
100m
100m
-
-
VORSTGRENS
500m
500m
300m
0m
WIND TOP (BFT)
n 2
nw 2
no 2
o 3
WIND DAL (BFT)
n 2
n 2
o 2
z 3
Dinsdag 07-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-11°C
-11°C
-4°C
-9°C
TEMPERATUUR DAL
-8°C
-8°C
0°C
-5°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
200m
400m
0m
WIND TOP (BFT)
o 3
zo 3
zo 2
o 2
WIND DAL (BFT)
z 2
zo 2
o 2
z 2
Woensdag 08-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-11°C
-11°C
-4°C
-8°C
TEMPERATUUR DAL
-7°C
-7°C
1°C
-7°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
300m
500m
0m
WIND TOP (BFT)
o 3
o 3
zo 4
zo 6
WIND DAL (BFT)
z 2
zo 2
zo 2
z 3
Donderdag 09-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-6°C
-6°C
-3°C
-6°C
TEMPERATUUR DAL
-8°C
-7°C
3°C
-6°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
200m
900m
100m
WIND TOP (BFT)
zo 3
zo 4
z 4
z 2
WIND DAL (BFT)
zo 2
zo 2
zo 2
z 2
Vrijdag 10-02
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-5°C
-5°C
1°C
-2°C
TEMPERATUUR DAL
-6°C
-6°C
4°C
-3°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
0m
300m
1600m
400m
WIND TOP (BFT)
z 2
zo 2
z 3
z 2
WIND DAL (BFT)
z 2
zo 2
o 1
zw 1