Zaterdag 02-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-3°C
-3°C
-2°C
-3°C
TEMPERATUUR DAL
3°C
3°C
6°C
3°C
NEERSLAG TOP
1cm
1cm
3cm
2cm
NEERSLAG DAL
1mm
1mm
3mm
2mm
SNEEUWVALGRENS
1300m
1300m
1400m
1400m
VORSTGRENS
1600m
1700m
1700m
1700m
WIND TOP (BFT)
z 2
zw 2
zw 3
zw 5
WIND DAL (BFT)
o 1
z 2
zw 2
w 3
Zondag 03-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-3°C
-3°C
-3°C
-3°C
TEMPERATUUR DAL
2°C
3°C
5°C
3°C
NEERSLAG TOP
1cm
1cm
1cm
1cm
NEERSLAG DAL
1mm
1mm
1mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
1200m
1300m
1300m
1300m
VORSTGRENS
1600m
1600m
1700m
1600m
WIND TOP (BFT)
w 5
zw 5
zw 4
zw 4
WIND DAL (BFT)
w 3
w 3
zw 3
zw 2
Maandag 04-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-3°C
-2°C
0°C
-2°C
TEMPERATUUR DAL
3°C
4°C
8°C
5°C
NEERSLAG TOP
3cm
1cm
6cm
1cm
NEERSLAG DAL
2mm
1mm
6mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
1300m
1400m
1600m
1500m
VORSTGRENS
1700m
1800m
2000m
1900m
WIND TOP (BFT)
z 2
o 3
o 3
o 2
WIND DAL (BFT)
w 1
o 2
no 2
n 2
Dinsdag 05-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-3°C
-2°C
0°C
-3°C
TEMPERATUUR DAL
2°C
4°C
8°C
3°C
NEERSLAG TOP
-
-
4cm
19cm
NEERSLAG DAL
-
-
4mm
17mm
SNEEUWVALGRENS
-
-
1500m
1300m
VORSTGRENS
1700m
1900m
2000m
1700m
WIND TOP (BFT)
w 2
w 2
nw 2
no 3
WIND DAL (BFT)
n 2
w 2
w 2
o 2
Woensdag 06-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-4°C
-4°C
-3°C
-5°C
TEMPERATUUR DAL
2°C
2°C
4°C
0°C
NEERSLAG TOP
5cm
10cm
1cm
-
NEERSLAG DAL
1cm
9mm
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
1100m
1100m
1100m
-
VORSTGRENS
1500m
1500m
1500m
1200m
WIND TOP (BFT)
no 3
o 3
n 2
no 2
WIND DAL (BFT)
o 2
o 2
o 1
no 1
Donderdag 07-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-5°C
-4°C
-2°C
-4°C
TEMPERATUUR DAL
-1°C
0°C
5°C
2°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
1000m
1200m
1600m
1600m
WIND TOP (BFT)
zo 2
zw 2
zw 3
zw 3
WIND DAL (BFT)
n 1
o 1
z 1
no 0