Zaterdag 10-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
1°C
1°C
3°C
2°C
TEMPERATUUR DAL
9°C
11°C
13°C
10°C
NEERSLAG TOP
2cm
1cm
2cm
-
NEERSLAG DAL
2mm
1mm
2mm
-
SNEEUWVALGRENS
3000m
3100m
3200m
3200m
VORSTGRENS
3400m
3400m
3600m
3600m
WIND TOP (BFT)
w 2
nw 2
n 3
no 2
WIND DAL (BFT)
o 1
w 2
w 2
z 1
Zondag 11-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
1°C
3°C
4°C
2°C
TEMPERATUUR DAL
9°C
13°C
15°C
12°C
NEERSLAG TOP
-
1cm
5mm
-
NEERSLAG DAL
-
1mm
4mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
3200m
3300m
-
VORSTGRENS
3700m
3600m
3700m
3700m
WIND TOP (BFT)
no 2
no 2
no 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
zo 2
nw 2
zw 2
zo 2
Maandag 12-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
1°C
3°C
4°C
2°C
TEMPERATUUR DAL
11°C
14°C
13°C
11°C
NEERSLAG TOP
-
1cm
7cm
1mm
NEERSLAG DAL
-
2mm
9mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
-
3200m
3300m
3200m
VORSTGRENS
3600m
3600m
3700m
3700m
WIND TOP (BFT)
z 2
zo 2
zo 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
zo 3
o 2
nw 2
o 2
Dinsdag 13-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
1°C
1°C
3°C
0°C
TEMPERATUUR DAL
10°C
10°C
13°C
10°C
NEERSLAG TOP
2cm
14cm
4cm
1cm
NEERSLAG DAL
2mm
16mm
5mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
3200m
3200m
3200m
3100m
VORSTGRENS
3600m
3500m
3500m
3500m
WIND TOP (BFT)
zo 2
zo 2
o 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
o 2
zo 2
no 2
o 2
Woensdag 14-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
0°C
2°C
2°C
0°C
TEMPERATUUR DAL
9°C
12°C
11°C
9°C
NEERSLAG TOP
-
1cm
4cm
1cm
NEERSLAG DAL
-
2mm
4mm
1mm
SNEEUWVALGRENS
-
3100m
3000m
2900m
VORSTGRENS
3400m
3500m
3400m
3400m
WIND TOP (BFT)
w 1
nw 2
n 2
n 2
WIND DAL (BFT)
zo 2
w 2
w 2
z 2
Donderdag 15-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-2°C
1°C
3°C
0°C
TEMPERATUUR DAL
5°C
9°C
15°C
8°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3200m
3300m
3200m
3200m
WIND TOP (BFT)
nw 2
nw 2
n 2
no 2
WIND DAL (BFT)
zo 1
nw 2
nw 2
nw 1
Vrijdag 16-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-1°C
1°C
3°C
0°C
TEMPERATUUR DAL
5°C
8°C
15°C
8°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
2800m
-
VORSTGRENS
3500m
3400m
3200m
3200m
WIND TOP (BFT)
n 2
n 2
no 1
no 1
WIND DAL (BFT)
zo 1
nw 2
nw 3
nw 1