Donderdag 18-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-15°C
-15°C
-14°C
-15°C
TEMPERATUUR DAL
-4°C
-2°C
0°C
-5°C
NEERSLAG TOP
1cm
4cm
4cm
-
NEERSLAG DAL
1cm
2cm
3cm
-
SNEEUWVALGRENS
600m
1000m
900m
-
VORSTGRENS
1100m
1500m
1400m
900m
WIND TOP (BFT)
w 2
no 3
no 5
no 4
WIND DAL (BFT)
n 2
no 2
no 3
n 3
Vrijdag 19-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-15°C
-13°C
-11°C
-14°C
TEMPERATUUR DAL
-6°C
-2°C
2°C
-4°C
NEERSLAG TOP
-
-
1cm
-
NEERSLAG DAL
-
-
1cm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
1200m
-
VORSTGRENS
800m
1700m
1700m
1200m
WIND TOP (BFT)
nw 3
w 4
nw 5
nw 5
WIND DAL (BFT)
n 3
nw 3
w 3
nw 3
Zaterdag 20-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-13°C
-13°C
-15°C
TEMPERATUUR DAL
-5°C
-3°C
0°C
-5°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
1000m
1400m
1400m
1000m
WIND TOP (BFT)
nw 6
n 4
n 5
no 4
WIND DAL (BFT)
n 4
n 5
n 4
n 4
Zondag 21-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-16°C
-15°C
-15°C
-16°C
TEMPERATUUR DAL
-6°C
-4°C
0°C
-7°C
NEERSLAG TOP
-
-
1cm
-
NEERSLAG DAL
-
-
1cm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
800m
-
VORSTGRENS
800m
1400m
1300m
700m
WIND TOP (BFT)
w 3
no 3
no 3
nw 2
WIND DAL (BFT)
n 4
n 3
o 2
no 2
Maandag 22-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-17°C
-14°C
-11°C
-14°C
TEMPERATUUR DAL
-8°C
-3°C
4°C
-4°C
NEERSLAG TOP
-
-
1cm
-
NEERSLAG DAL
-
-
1cm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
1300m
-
VORSTGRENS
500m
1600m
1900m
1200m
WIND TOP (BFT)
n 2
zo 2
zo 2
zo 2
WIND DAL (BFT)
no 2
zo 2
zo 2
zo 2
Dinsdag 23-04
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-11°C
-8°C
-10°C
TEMPERATUUR DAL
-5°C
-1°C
4°C
0°C
NEERSLAG TOP
-
-
5cm
6cm
NEERSLAG DAL
-
-
3cm
5cm
SNEEUWVALGRENS
-
-
1500m
1400m
VORSTGRENS
1000m
1700m
1900m
1700m
WIND TOP (BFT)
z 3
z 3
zo 2
zo 4
WIND DAL (BFT)
zo 1
o 1
zo 1
zo 1