Zaterdag 02-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-8°C
-8°C
-7°C
-9°C
TEMPERATUUR DAL
-1°C
2°C
3°C
1°C
NEERSLAG TOP
2cm
1cm
2cm
3cm
NEERSLAG DAL
1cm
1cm
1cm
2cm
SNEEUWVALGRENS
1200m
1400m
1400m
1300m
VORSTGRENS
1500m
1800m
1700m
1700m
WIND TOP (BFT)
z 5
z 6
z 6
z 7
WIND DAL (BFT)
z 3
z 5
z 5
z 6
Zondag 03-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-11°C
-11°C
-9°C
-8°C
TEMPERATUUR DAL
-1°C
-1°C
1°C
0°C
NEERSLAG TOP
2cm
3cm
4cm
5cm
NEERSLAG DAL
1cm
2cm
2cm
3cm
SNEEUWVALGRENS
1200m
1200m
1300m
1200m
VORSTGRENS
1500m
1600m
1700m
1600m
WIND TOP (BFT)
z 7
z 8
z 7
zo 5
WIND DAL (BFT)
z 6
z 6
z 5
zo 4
Maandag 04-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-10°C
-8°C
-5°C
-11°C
TEMPERATUUR DAL
-1°C
1°C
3°C
-6°C
NEERSLAG TOP
2cm
-
-
-
NEERSLAG DAL
2cm
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
1100m
-
-
-
VORSTGRENS
1500m
1600m
1700m
600m
WIND TOP (BFT)
o 4
no 4
z 3
zw 4
WIND DAL (BFT)
no 2
n 3
no 2
zw 3
Dinsdag 05-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-12°C
-10°C
-10°C
-12°C
TEMPERATUUR DAL
-7°C
-1°C
0°C
-2°C
NEERSLAG TOP
-
4cm
10cm
8cm
NEERSLAG DAL
-
3cm
7cm
6cm
SNEEUWVALGRENS
-
1000m
900m
700m
VORSTGRENS
600m
1400m
1300m
1100m
WIND TOP (BFT)
w 2
n 3
n 6
n 7
WIND DAL (BFT)
nw 3
n 3
nw 5
nw 5
Woensdag 06-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-12°C
-12°C
-9°C
-12°C
TEMPERATUUR DAL
-3°C
-2°C
0°C
-4°C
NEERSLAG TOP
9cm
5cm
3cm
3cm
NEERSLAG DAL
6cm
4cm
2cm
2cm
SNEEUWVALGRENS
700m
800m
900m
600m
VORSTGRENS
1100m
1200m
1300m
1000m
WIND TOP (BFT)
n 6
no 5
zo 3
zw 3
WIND DAL (BFT)
nw 5
n 4
n 3
n 1
Donderdag 07-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-14°C
-15°C
-8°C
-12°C
TEMPERATUUR DAL
-7°C
-9°C
3°C
-8°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
800m
900m
1800m
600m
WIND TOP (BFT)
w 2
w 1
w 1
nw 1
WIND DAL (BFT)
z 2
z 2
zo 2
z 3
Vrijdag 08-03
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
-12°C
-12°C
-6°C
-9°C
TEMPERATUUR DAL
-8°C
-8°C
2°C
-7°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
600m
1200m
1900m
900m
WIND TOP (BFT)
nw 1
nw 1
zw 1
nw 2
WIND DAL (BFT)
z 3
z 3
z 3
z 4