Zaterdag 10-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
5°C
6°C
8°C
6°C
TEMPERATUUR DAL
14°C
15°C
18°C
15°C
NEERSLAG TOP
3mm
2mm
1mm
-
NEERSLAG DAL
3mm
2mm
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
3000m
3100m
3200m
-
VORSTGRENS
3300m
3400m
3600m
3600m
WIND TOP (BFT)
o 1
no 2
no 3
no 3
WIND DAL (BFT)
zo 1
n 2
no 3
no 2
Zondag 11-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
5°C
8°C
10°C
7°C
TEMPERATUUR DAL
13°C
16°C
20°C
16°C
NEERSLAG TOP
-
-
1mm
-
NEERSLAG DAL
-
-
1mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
3200m
-
VORSTGRENS
3600m
3700m
3700m
3800m
WIND TOP (BFT)
n 3
no 4
no 3
zo 2
WIND DAL (BFT)
no 2
no 3
no 3
o 2
Maandag 12-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
6°C
8°C
10°C
7°C
TEMPERATUUR DAL
15°C
18°C
19°C
16°C
NEERSLAG TOP
-
1mm
2mm
-
NEERSLAG DAL
-
1mm
2mm
-
SNEEUWVALGRENS
-
3100m
3200m
-
VORSTGRENS
3700m
3600m
3700m
3700m
WIND TOP (BFT)
zo 3
zo 3
no 3
zo 2
WIND DAL (BFT)
zo 3
zo 3
no 3
zo 2
Dinsdag 13-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
5°C
8°C
8°C
6°C
TEMPERATUUR DAL
15°C
17°C
18°C
15°C
NEERSLAG TOP
-
2mm
-
-
NEERSLAG DAL
-
2mm
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
3000m
-
-
VORSTGRENS
3600m
3500m
3600m
3500m
WIND TOP (BFT)
o 2
o 3
no 4
o 3
WIND DAL (BFT)
zo 3
o 3
no 4
o 3
Woensdag 14-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
5°C
7°C
8°C
4°C
TEMPERATUUR DAL
14°C
16°C
17°C
13°C
NEERSLAG TOP
-
1mm
-
-
NEERSLAG DAL
-
1mm
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
2900m
-
-
VORSTGRENS
3400m
3400m
3400m
3300m
WIND TOP (BFT)
w 2
n 2
no 5
no 3
WIND DAL (BFT)
z 2
n 2
n 4
no 2
Donderdag 15-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
0°C
4°C
7°C
0°C
TEMPERATUUR DAL
7°C
12°C
18°C
7°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3200m
3200m
2900m
3100m
WIND TOP (BFT)
nw 1
n 2
n 2
no 2
WIND DAL (BFT)
o 1
n 2
n 3
no 2
Vrijdag 16-06
NACHT
OCHTEND
MIDDAG
AVOND
TEMPERATUUR TOP
0°C
3°C
7°C
2°C
TEMPERATUUR DAL
5°C
10°C
19°C
9°C
NEERSLAG TOP
-
-
-
-
NEERSLAG DAL
-
-
-
-
SNEEUWVALGRENS
-
-
-
-
VORSTGRENS
3500m
3000m
2900m
3000m
WIND TOP (BFT)
no 2
no 2
n 3
no 3
WIND DAL (BFT)
o 1
no 2
n 3
no 2